Hortikultura

Interdisciplinarna struka koja obuhvaća oblikovanje, planiranje i upravljanje prirodnim i antropogenim, urbanim i ruralnim krajobrazom, što podrazumijeva i obuhvaća i zaštitu krajobraza, očuvanje i unapređenje prirodnog i kulturnog naslijeđa, zaštitu prirodnih resursa racionalnim korištenjem zemljišta, zaštitu i obnovu povijesnih perivoja, kao i organizaciju, oblikovanje i izgradnju novih krajobraza.

Uređenje otvorenih površina (vrtova, parkova, šetnjica, okoliša turističkih objekata, javnih površina,..., posebno je važno na Mediteranu u kojem se život na otvorenom odvija veći dio godine. Uvažavajući ekološke, sociološke i kulturne karakteristike te potrebe budućih korisnika tih prostora, projektiramo u cilju da ti prostori budu vizualni, funkcionalni i racionalni.

ČULIĆ d.o.o. je tvrtka s dugogodišnjim iskustvom (više od 35 godina) u svim poslovima HORTIKULTURE.

ČULIĆ d.o.o. - više od 35 godina u svim poslovima HORTIKULTURE.

PROJEKTIRANJE

Krajobrazna arhitektura

Izlaskom na teren utvrđujemo stvarno stanje nakon čega pristupamo izradi Idejnog rješenja krajobraznog uređenja. Prema želji Investitora, nadalje izrađujemo: Idejni, Glavni ili Izvedbeni projekt a sve u skladu s pravilima struke.
vrtovi / dječja igrališta / šetnice
športski tereni / poslovni prostori / turistički objekti
hoteli / apartmani / privredni objekti
pokosi-autoceste

HORTIKULTURNI RADOVI

Izvođenje

zemljani radovi / izrada vrtnih staza / sadnja bilja
sadnja i izrada živica / sadnja sezonskog bilja
orezivanje višegodišnjih stabala
odstranjivanje i odvoz starih stabala
dijagnoza bolesti palmi te sanacija istih

IZRADA TRAVNJAKA

kompletno uređenje

izravna sjetva
Travnati tepisi - postavljanje uz prethodne tehnološke predradnje

NAVODNJAVANJE

Sustavi navodnjavanja

površinsko / podzemno / kišenjem / kapanjem
Kontrola navodnjavanja vrši se programatorima koji mogu biti baterijski i električni, a koji imaju zajedničko svojstvo da se mogu programirati tijekom cijele godine - kalendar od 365 dana.
Većina ima mogućnost da mogu biti spojeni i senzori kiše, tako da dobivamo potpunu autonomiju i kontrolu zalijevanja bez naše prisutnosti.

ODRŽAVANJE

Hortikulturnih površina

Pružamo Vam uslugu održavanja vrta kontinuirano kroz cijelu godinu na osnovu mjesečnog obračuna. Ukoliko nemate vremena paziti i održavati vaš vrt ili ukoliko živite izvan Hrvatske i imate kuću ili vikendicu jednostavno okućnicu, kontaktirajte nas, te mi preuzimamo kompletnu brigu o vašem vrtu. Kroz radove redovitog održavanja vrta poboljšavamo izgled i formu cjelokupnog vrta i kompletnog biljnog materijala, produžiti ćete vijek trajanja vašeg vrta i biljka u njemu, te ćete smanjiti troškove obveznih proljetnih radova u vrtu.

Radovi na redovitom održavanju vrta podrazumjevaju:
košnju travnjaka / popravak travnjaka - dosijavanje travnatom smjesom na malim površinama po cijeloj površini travnjaka. / strojno prozračivanje travnjaka - ovaj agrotehnički zahvat vršimo kako bismo poboljšali propusnost tla za vodu i hranjive tvari koje su neophodne za zdrav izgled travnjaka. Ovaj zahvat vršimo 3 puta u cijeloj sezoni održavanja / prihranjivanje travnjaka - treba biti dugotrajno kako bi se travi osigurao kontinuiran rast tijekom cijele vegetacijske sezone. Gnojivo treba rasporediti ravnomjerno po cijeloj površini travnjaka / orezivanje suhih grana - na drveću i grmlju u periodu kad je taj rad moguće izvršiti zbog vegetacije. / održavanje živica (šišanje) - ograde 2 do 3 puta godišnje / folijarno prihranjivanje - tuje ograde, šimširi ili slične ograde 3-4 puta u sezoni ili popotrebi / uništavanje mahovine - uz strojno prozračivanje i upotrebu kemijskih sredstava / valjanje travnjaka - srednje teškim valjkom za travnjak. Ovaj zahvat vršimo 3 puta u sezoni održavanja / održavanje sistema za navodnjavanje i priprema za zimu te proljetno puštanje u rad.

MELIORACIJA TLA

Podizanje novih nasada

maslinici / voćnjaci / vinogradi / ljekovito bilje

NADZOR

radova

Pružamo Vam uslugu stručnog nadziranja radova. Stručnu brigu za izvođenje svih hortikulturnih radova, te nadzora istih povjerili smo stručnjacima s dugogodišnjim iskustvom i to dipl.ing.hortikulture, dipl..ing. krajobrazne arhitekture, dipl..ing.arhitekture.

Za sve informacije slobodno nas kontaktirajte

Naši stručnjaci Vam stoje na raspolaganju